Om oss

  • Huseklepp Modellverksted ble etablert på Nøtterøy i 1946. Bedriften startet med produksjon av modeller for metallstøperier og skipsverft. Bygging av fritidsbåter startet på slutten av 1950-tallet og foregikk da parallelt med modellbyggingen. Siden har det blitt bygget mange forskjellige båttyper ved bedriften. I 1990 ble Riviera 925 lansert og produksjon av denne var bedriftens hovedbeskjeftigelse fram til 2012. 1.januar 2018, etter 72 års drift, legges ordinær drift ved Huseklepp Modellverksted ned.

Delebestilling

  •  Fra og med 2018 vil alle delebestillinger og leveranser bli håndtert via vårt firma Koksnes AS. 

    Les mer...