Ordinær drift ved Huseklepp Modellverksted AS legges ned fra og med 1.januar 2018.
Det vil fortsatt være mulig å bestille deler til Riviera 925.

Om oss

  • Huseklepp Modellverksted ble etablert på Nøtterøy i 1946. Bedriften startet med produksjon av modeller for metallstøperier og skipsverft. Bygging av fritidsbåter startet på slutten av 1950-tallet og foregikk da parallelt med modellbyggingen. Siden har det blitt bygget mange forskjellige båttyper ved bedriften. I 1990 ble Riviera 925 lansert og produksjon av denne var bedriftens hovedbeskjeftigelse fram til 2012. 1.januar 2018, etter 72 års drift, legges ordinær drift ved Huseklepp Modellverksted ned. Etter dette blir det levert deler til Riviera 925 via vårt firma Koksnes AS.

Delebestilling

  •  Fra og med 2018 vil alle delebestillinger og leveranser bli håndtert via vårt firma Koksnes AS. 

    Les mer...

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post: post@huseklepp.no
Tlf. (+47) 90 53 75 46